Overenie e-mailovej adresy prebehlo úspešne!

Už nám nič nebráni odovzdať Vám ukážku hry “Brána do Raja” .

Ak chcete nazrieť do online verzie hry, pozrite si DEMO ukážku.

Ukážku sme Vám zaslali aj do emailu :-)

Želáme veľa zážitkov :-)

Tvorcovia hry “Brána do Raja”