Pravidla hry

Ak si chcete hru čo najviac užiť, prečítajte si nasledujúce pravidlá hry. 

Tieto riadky vám priblížia celý priebeh hry a jednotlivé pokyny vám prezradia, ako ukončiť hru.

3 balíčky - 3 verzie hry

Na našej webstránke branadoraja.sk si môžete kúpiť 3 balíčky hry:

1. Online verzia
K hre pristupujete výlučne online, a to prihlasením do vašej hráčskej zóny.

2. Tlačená verzia
Pri tomto balíčku vám pošleme poštou tlačenú verziu hry a zároveň vám vytvoríme na našej webstránke hráčske konto, v ktorom otvoríte Bránu do Raja pomocou kódu, ku ktorému sa dopracuje vyriešením jednotlivých úloh.

3. Online + tlačená verzia
Získate prístup do online hráčskej zóny, a taktiež vám pošleme poštou tlačenú verziu hry. Hrať môžete online aj offline, ale vždy sa hra ukončí v hráčskej zóne (online). Táto verzia hry je vhodná napríklad, ak sa chcete rozdeliť do skupín a hrať proti sebe.

Hráčske konto vám aktivujeme do 48 hodíntlačenú formu zápisníka vám zašleme poštou (na adresu, ktorú uvediete pri objednávke) do 7 pracovných dní od zaplatenia hry (pripísania sumy na náš bankový účet).

Hráčska zóna

Kúpou hry sa vám vytvorí na našej webstránke konto do tzv. hráčskej zóny, ku ktorej môžete pristupovať z akéhokoľvek zariadenia - počítač, tablet, mobil a taktiež budete k tomu potrebovať pripojenie k internetu - wifi, mobilné dáta.

Prihlásiť sa môžete na adrese: https://hra.branadoraja.sk/

Hráčska zóna slúži predovšetkým na overenie správnosti kódu a otvorenie Brány do Raja, ale taktiež pomocou nej môžete hrať celú hru.

V hráčskej zóne nájdete nasledujúce karty:

Nástenka - zobrazí sa hneď po prihlásení do hráčskej zóny. Nájdete tu informácie, ako koľko dní vám ostáva do platnosti hry a koľko máte vyriešených úloh. Rovnako slúži aj na odhlásenie z hráčskej zóny.

Hra - na tejto karte nájdete všetky úlohy, ktoré sú obsiahnuté v Ludvikovom zápisníku a ktorý vás bude sprevádzať počas celej hry.

Tajnička - na tejto karte sa nachádza tajnička, do ktorej uvediete odpovede na jednotlivé úlohy. Jej výsledkom bude 26-miestny kód na “otvorenie Brány do Raja”.

Pomôcky - táto karta obsahuje pomôcky pre jednotlivé úlohy.

Ak ste si objednali balíček “Tlačená verzia” v hráčskej zóne budete mať aktívne len karty Pomôcky a Otvoriť Bránu -  miesto, kde vpíšete 26-miestny kód na otvorenie Brány do Raja.

Platnosť hry

Hra Brána do Raja je aktívna presne 365 dní od vytvorenia hráčskeho konta. To znamená, že máte presne 365 dní na to, aby ste ju vylúštili a získali svoju odmenu. Po uplynutí tejto doby hra prepadá a vaše hráčske konto sa zruší.

Hra

Čaká na vás 19. úloh, ktoré sú rozmiestnené v meste Spišská Nová Ves, a to na hlavnom námestí a v jeho blízkostí. Každá úloha vás privedie na miesto, na ktorom nájdete riešenie danej úlohy, ktoré následne vpíšete do tajničky do príslušného políčka. Výsledkom tajničky bude 26-miestny kód, ktorým otvoríte Bránu do Raja. 

Ak budete riešiť úlohy online v hráčskej zóne, pod každou úlohou nájdete polia, kde môžete napísať riešenie, ktoré sa automaticky uvedie aj do výslednej tajničky. Zároveň vám systém oznámi, či je táto odpoveď správna.

 

Pomôcky

Ak sa vám nebude dariť v riešení úloh, máme pre vás pomôcky, ktoré vás nasmerujú tým správnym smerom. Každá úloha má svoju pomôcku. Všetky pomôcky nájdete v hráčskej zóne na karte s názvom “Pomôcky”. Avšak pomôcky si musíte zaslúžiť a nebudú dostupné len tak :)

Koniec Hry

Ak správne vyriešite všetky úlohy a teda získate 26-miestny kód, môžete pristúpiť k “otvoreniu Brány do Raja.” A ta nasledovne:

Online hra 
Ak ste vyplňovali odpovede do samostatnej tajničky pri detaile každej úlohy, tak po správnom vyriešení poslednej úlohy a napísaní odpovede sa vám automaticky zobrazí správa, že ste to zvládli, a že môžete vstúpiť do Brány do Raja.

Taktiež môžete hru ukončiť aj na karte “Tajnička”. V spodnej časti na konci tajničky sa Vám po správnom vyriešení úloh aktivuje tlačidlo “Otvoriť bránu”. 

Tlačená verzia
Hra sa končí na karte “Otvoriť Bránu”. Do tabuľky zadajte kód, ktorý vám vyšiel v tajničke (v tlačenej verzii). Ak bude správny aktivuje sa vám tlačidlo “Otvoriť bránu”.

Online + Tlačená verzia
Ak ste hrali hru pomocou tlačenej verzii, musíte sa najprv prihlásiť do hrášskej zóny. Prejdite na kartu “Tajnička” a vyplňte odpovede k jednotlivým úlohám. Ak budú všetky správne, aktivuje sa tlačidlo “Otvoriť bránu”, ktoré nájdete pod tajničkou.

Deaktivácia hráčskeho konta po vyriešení hry

Ako náhle otvoríte Bránu do Raja, a teda dostane sa na koniec hry plynie vám lehota 31 dní. Po jej uplynutí sa vaše hráčske konto automaticky deaktivuje. To znamená, že sa už viac nebudete môcť prihlásiť.